Минерален извор Соленци

„Минерална вода Меричлери е половин аптека.

Аптека, която няма минерална вода от Меричлери, не е аптека“

Минерална вода

История на Минералната вода от Меричлери

“Минерална вода Меричлери е половин аптека.
Аптека, която няма Минерална вода от Меричлери не е аптека.”

Историческото име на минералната вода Меричлери е Соленци. То отразява нейния соленикав вкус и образуването на минерални соли при естествено изпарение. Такива соли са покривали терена около естествения минерален извор.

Минерална вода Меричлери силно се различава от повечето познати минерални води в България. Тя има от 10 до 45 пъти по-високо от тях съдържание на разтворени вещества. Главни нейни химически съставки са натриевият бикарбонат (содата), натриевият сулфат (глауберовата сол), и в по-малка степен натриевият хлорид (готварската сол). Освен тези соли водата е богата на силиций, литий, калий, калций, флуор, фосфор, желязо и други важни за организма химически елементи.

Първите химически анализи на минералната вода Меричлери са от края на 19 век. Те разкрили поразително сходство с прочутата минерална вода в Карлови Вари (Карлсбад) и някои други минерални води в Судетската област на Чехия и Германия.

През 1959-1965 г., държавата предприема сондажно търсене и хидрогеоложко проучване на нейното дълбочинно находище и свързващите го с повърхността водопроводящи зони. Проучването е успешно. Три сондажа с дълбочина 220, 300 и 371 метра пресичат водопроводящи зони и дават ценни сведения за произхода на минералната вода, местоположението и ресурсите на нейното първично находище (вместилище) и неговите връзки с горележащите геоложки етажи и с повърхността. Температурата на новооткритата вода достига 44-45 градуса целзий срещу 25 на естествения извор.

Научно-изследователки институти и клиники в София, Пловдив и Хасково извършват многопосочни хидрогеоложки, физико-химични, физиологични и клинични изследвания на минералната вода. Обосновават се методики и дозировки за нейното питейно използване при лечение и профилактика при широк кръг храносмилателни, еднокринно-обменни и други заболявания. Изясняват се някои природни условия и процеси, които обясняват генетичното и качествено сходство на минералната вода Меричлери със содо-глауберовите минерални води в Судетската област.

Химичен състав на

Меричлерска минерална вода

Както се отбелязва, основният или макрохимичният състав на Меричлеската минерална вода представлява естесвен коктейл от природна сода, глауберова сол и готварска сол в приблизително процентно съотношение 40:38:22. В по-пълен вид съдържанието на основните и други по-важни съставки на минералната вода са посочени по-долу:

Съставки

Литий, Калий, Натрий, Калций, Магнезий, Желязо, Флуорид, Йодид, Бромид, Хлорид, Сулфат, Хидрокарбонат, Хидрофосфат, Метасилициева киселина, Обща минерализация, Свободен въглероден двуокис

съдържание в 1 л вода в милиграми

Съставкив 1 л вода в милиграми
Литий1,15 мг/л
Калий28,70 мг/л
Натрий2000,00 мг/л
Калций44,00 мг/л
Магнезий11,00 мг/л
Желязо0,105 мг/л
Флуорид4,60 мг/л
Йодид0,004 мг/л
Бромид0,850 мг/л
Хлорид703,00 мг/л
Сулфат1600,00 мг/л
Хидрокарбонат1971,00 мг/л
Хидрофосфат0,870 мг/л
Метасилициева киселина55,00 мг/л
Обща минерализация6422 мг/л
Свободен въглероден двуокис390 мг/л

Минерален басейн Соленци

На ефектите на уникалната минерална вода на гр. Меричлери жителите и гостите на града дълги години се наслаждавали, като посещавали минералния басейн „Соленци“ в гр. Меричлери.

Минерален басейн „Соленци“

Водата от лековития минерален извор на Меричлери „Соленци“ до неотдавна се е използвала в съчетание с неминерална вода за пълнене на басейна в гр. Меричлери. Поколения меричлерци и български и чуждестранни гости на града са прекарвали летните дни покрай меричлерския басейн, наслаждавайки се едновременно на жарките слънчеви лъчи и на лековитите свойства на водата.

Паста за зъби Мери

Паста за зъби „Мери“ (продукт от края на 60-те и 70-те на 20 век на Държавно предприятие „Арома“ – Народна република България) се произвеждала на основата на концентрат (луга) от минералните извори „Соленци“ в Меричлери и „Сланотрън“ в с. Сланотрън, Видинско.

Паста за зъби „Мери“

Паста за зъби „Мери“ (продукт от края на 60-те и 70-те на 20 век на Държавно предприятие „Арома“ – Народна република България) се произвеждала на основата на концентрат (луга) от минералните извори „Соленци“ в Меричлери и „Сланотрън“ в с. Сланотрън, Видинско. Тези минерални източници съдържат сулфати, натрий, хидрокарбонати, флуорид, метасилициева киселина, хлориди, йод и др. минерални компоненти. Освен тях в рецептата влизали калциев карбонат, титанов двуокис, ароматни етерични масла и антисептик. Съдържащите се в пастата соли се намирали в йонно състояние, което спомагало за поддържане на меките тъкани на пародонта, за усилване на слюноотделянето и за по-ефективното почистване на устната кухина.

По данни на редица автори, паста за зъби „Мери“ притежавала отлични противовъзпалителни и антисептични свойства и се използвала в комплексни лечебно-профилактични курсове (Ю. А. Федоров, В. В. Володкина, 1968; Т. Бурков, 1969; Ю. А. Федоров, 1970; Т. И. Сапоговская в съавт., 1971). Освен българския, основен пазар за пастата за зъби били бившите съветски републики и бившите държави от социалистическия блок.