„Започнаха строителните дейности от първия етап, които имат за цел възстановяване функциалността на басейна в Меричлери“, това сподели на заключителната пресконференция днес инж.Красимира Бонева, ръководител на проекта „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния басейн” изпълняван по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. В пресконференцията участваха още Катерина Мазгалова – експерт по „Обучение и заетост“ към проекта, инж.Росица Митринджакова представител на фирмата-изпълнител, както и екипа по проекта.

„Строителната площадка бе открита в началото на месеца, след като беше избрана фирмата-изпълнител на строително-монтажните дейности, чрез процедура по Закона за обществените поръчки. Фирмата е „Акватек“ гр.Варна. Основно задължение по проекта, бе да се наемат хора от уязвими групи, които почистиха терените, тревните площи и пространствата около и в басейна. Наетите хора се включиха активно в подготвителните дейности като обрушиха компрометираната мазилка по дъното и стените на басейна, почистиха терена, участваха във дейностите по строителната площадка, като организиране и поставяне на оборудване като временна охранителна ограда, контейнер за офис и химическа тоалетна. Дейностите по проекта за безработните лица приключи, но фирмата-изпълнител продължава дейностите по договор, които са изграждане на тръбна разводка, помпено и компресорно помещение.“, информира ръководителят на проект инж. Красимира Бонева.

За подбора и обучението на наетите по проекта лица разяснение направи Катерина Мазгалова, експерт по обучение и заетост.

„За да бъде изпълнен социалния ангажимент по проекта, трябваше да намерим лица от рискови групи на параза на труда, които да бъдат включени в проекта. По проекта са наети пет човека – двама общи работници, двама по поддръжката и един организатор. Първоначално те преминаха обучение за запознаване условията за безопасни и здравословни условия на труд. В последствие преминаха и мотивационно обучение за придобиване на административни умения, което е с по-дългосрочен аспект т.е. тези хора след приключване на проекта, за да продължат трудовата си дейност и за да не станат отново неактивни на пазара на труда е необходимо да знаят как да си напишат автобиография, мотивационно писмо и съответно да придобият умения как да се явяват на интервю при работодател.“, каза експертът Катерина Мазгалова.

Очаква се през следващата година да завърши ремонтът на минералния басейн в Меричлери, да бъде въведен в експлоатация и да може да се ползва.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния басейн” на откритата строителна площадка бе доставено оборудване (контейнер за офис, химическа тоалетна, временна охранителна ограда) от фирмата-изпълнител и се проведе работна среща между екип проектанти, фирма-изпълнител и екипа от проекта.
Проектът се реализира по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 24 април 2024г. (сряда) от 10.30 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния басейн”. Проектът бе изпълнен по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Участие в пресконференцията ще вземат Иво Димов – кмет на община Димитровград, Красимира Бонева – ръководител на проекта.
Обща стойност на проекта e 160 211.87 евро или 313 195.27 лева, финансиран чрез комбинирана подкрепа, както следва: 143 750.44 евро или 281 147.10 лева от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и от национално съфинансиране и 16 461.43 евро или 32 195.27 лева.

С изпълнението на проекта се постигна част от реализацията на стратегическия план на община Димитровград за оползотворяване на природния, културен, туристически, социален, икономически и географски потенциал на целевата територия и наличната техническа инфраструктура, с цел създаване на рамка за преодоляване на социално-икономическите предизвикателства и постигане на икономически растеж чрез подпомагането на местния бизнес и чрез създаването на нови работни места.